Politika privatnosti

1.    Opće informacije

Posljednja revizija:

Voditelj obrade osobnih podataka: Iteratio d.d. sa sjedištem u  Zagrebu, Slavonska avenija 24/6

Primjena Politike privatnosti: na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke (tj. podatke koji se ne mogu povezati s određenom fizičkom osobom).

Značenje pojmova:

 • osobni podaci - svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik");
 • obrada podataka - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka

Zakonska osnova

Zakoni koji reguliraju prikupljanje i obradu osobnih podataka su:

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka
 • Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – EU GDPR
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Način ostvarivanja prava proizašlih iz zakonskih obaveza voditelja obrade:

 • Pismeno, na adresu:

n/r: Službenik za zaštitu podataka

Iteratio d.d.

Slavonska avenija 24/6

10000 Zagreb

 

2.    Prikupljanje i obrada podataka

Način prikupljanja podataka:

Informacije prikupljamo jer:

 • postoji pravna osnova (regulirana zakonom ili ugovornom obvezom),
 • zato jer smo dobili privolu za specifičnu namjenu
 • moramo vam pružiti uslugu nakon što ste kupili proizvode ili uslugu od nas.

Iteratio prikuplja vaše osobne podatke na sljedeći način:

 • Izravno:
  • ako nas osobno kontaktirate, npr. putem internetske stranice iteratio.hr kako biste zatražili informacije o našim proizvodima i uslugama ili ste stupili u kontakt s nama putem elektroničke pošte.
  • ako od nas kupite proizvod ili uslugu
  • kroz poslovni kontakt odnosno komunikaciju
  • jer ste se prijavili za posao
 • Kroz marketinške aktivnosti - ako vaše podatke prikupimo u sklopu marketinške kampanje, npr. unosom podataka na našoj internetskoj stranici ili u sklopu nekog od marketinških događaja koje organiziramo
 • Kroz mrežu poslovnih partnera - ako su nam poslovni partneri proslijedili vaše osobne podatke, prikupljene i proslijeđene na dozvoljen način
 • ako smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. iz javno dostupnih registara).

U slučaju da nam prosljeđujete podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima prije nego što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Koji se podaci o vama mogu prikupljati i obrađivati

Iteratio d.d. može o vama prikupiti sljedeće vrste podataka, ovisno o vrsti poslovne suradnje i načinu komunikacije:

 • Kontaktni podaci – ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa.
 • Osobni podaci – datum rođenja, obiteljski status, članovi obitelji, vozačka dozvola (kategorija), broj osobne iskaznice, zanimanje
 • Korištenje internetske stranice – način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje posjeta stranici (npr. IP adresa, informacije o uređaju i/ili operativnom sustavu ili internetskom pretraživaču koji koristite, vaš URL, dijelove web stranica koje pregledavate, vrijeme zadržavanja na našim web stranica, itd.).
 • Fotografije i video snimke – u slučaju prezentacija proizvoda, priredbi i drugih sličnih događanja, iste možemo popratiti fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Iteratio d.d. i društvenim mrežama.
 • Podaci o prodaji i servisu – informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora/računa kao i podaci potrebni za dostavu robe (ime i prezime, adresa dostave), uključujući prigovore i zahtjeve korisnika.
 • Podaci koje dobijemo od trećih strana – neke podatke o vama dobijemo od trećih strana (npr. poslovnih partnera, izvještajnih agencija, marketinških agencija, itd.) s kojima surađujemo. Također, podatke o vama možemo dobiti od drugih Internet stranica kojima upravljamo ili partnera koje smo ovlastili da ih skupe u naše ime.
 • Kolačići – više detalja nalazi se u Politici korištenja kolačića

Zašto prikupljamo vaše podatke?

Iteratio d.d. prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude, post-prodajne aktivnosti, kako bi ispunio zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Tako Iteratio d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke zbog jednog od sljedećih razloga:

 • Kako bismo realizirali post-prodajne aktivnosti nakon što ste kupili proizvod ili uslugu od nas ili naših partnera, npr. usluga servisa u garancijskom roku. Pružanje osobnih podataka (npr. serijski broj uređaja) u svrhu servisa uređaja predstavlja ugovornu obvezu te, ako ih ne pružite, će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
 • Marketinške aktivnosti - Kako bismo vas informirali o novim proizvodima i uslugama nakon što ste iskazali interes te nam dali svoju privolu. Privolu u svakom trenutku možete povući.
 • Kako bismo vas informirali o proizvodima ili uslugama koje ste kupili od nas, ili o s njima povezanim proizvodima ili uslugama ukoliko ste nam dali svoju privolu. Privolu u svakom trenutku možete povući.
 • Podrška u prodajnom procesu – odgovori na upite i davanje informacija i ponuda. Iteratio d.d. može koristiti vašu povijest kupovanja ili prethodne interese, kako bi procijenio koje vas novosti najviše zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima ukoliko ste nam dali svoju privolu za to. Privolu u svakom trenutku možete povući.
 • Radi administriranja ugovornog odnosa
 • Radi upravljanja i zaprimanja prigovora, pritužbi i reklamacija
 • Kakao bismo vas zaposlili ili razmotrili zapošljavanje
 • Pravne obveze Iteratio d.d. – obuhvaća prosljeđivanje vaših osobnih podataka u svrhu postizanje sukladnosti s našim pravnim obvezama prema tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima. To uključuje pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage.

Prijenos trećim stranama

Iteratio d.d. neće dijeliti vaše osobne podatke s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u ovoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po vašoj narudžbi te realizaciju servisnih aktivnosti, osobne podatke ćemo podijeliti s:

 1. Pružateljima usluga dostave robe s kojima imamo trajni ugovor u svrhu ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. U tu svrhu prosljeđuju se sljedeći podaci: ime, prezime, adresa
 2. Proizvođačima opreme kojima se prosljeđuje minimalan set potrebnih podataka (kao npr. serijski broj uređaja) u svrhu servisa uređaja u garantnom roku.
 3. Tvrtkama partnerima koji su dio dnevnih poslovnih procesa te zbog prirode aktivnosti imaju pristup osobnim podacima prikupljenih od strane Iteratio d.d.

Čuvanje i sigurnost vaših podataka

Sve vaše podatke, isključivo spremamo u podatkovnim centrima na području Europske Unije odnosno Europskog Gospodarstvenog Područja. Pri tome koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, povjerljivost i cjelovitost vaših podataka. Za aktivnosti gdje koristimo vanjske partnere tražimo da poštuju visoke sigurnosne standarde, kao npr. ISO 27001.

Također, koristimo sljedeće mjere kao što su:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa, i
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka
 • kontinuirane mjere praćenja i poboljšanja sigurnosti informacijskog sustava.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Primarno načelo je da vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za izvršenje legitimne svrhe , osim ako važećim propisima nije, za pojedinu svrhu, tražen duži period čuvanja podataka.

Vaše ćemo podatke čuvati:

 • Onoliko dugo koliko je to definirano zakonskim propisima
 • Dok imamo valjan razlog za čuvanje
 • Dok vi ne zatražite prestanak korištenja podataka

Možemo zadržati minimalno potrebnu količinu podataka kako bismo dokazali da smo postupili prema vašem zahtjevu za prekidom korištenja vaših podataka ili zahtjevom za brisanje. Npr. i nakon što ste to tražili od nas, moramo zadržati vaš zahtjev za brisanjem podataka makar on sadržavao vaše osobne podatke.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način ovisno o načinu pohrane.

 

3.    Ostvarivanje prava

Vaša prava

Iteratio d.d. poštuje vaša zakonska prava vezana uz osobne podatke. Ovo su prava koja imate i što Iteratio čini da ih zaštiti:

Zakonsko pravo

Što Iteratio čini da zaštiti vaša prava

Pravo na informiranost

Iteratio objavljuje Politiku Privatnosti kako biste znali kako postupamo s vašim podacima. Nastojimo biti transparentni u korištenju vaših podataka.

Pravo na pristup

Imate pravo na pristup vašim podacima. Molimo vas da kontaktirate našeg povjerenika za zaštitu podataka na e-mail gdpr@iteratio.hr ukoliko želite saznati koje podatke o vama imamo.

Pravo na korekciju

Ukoliko su podaci koje posjedujemo netočni molimo vas da kontaktirate našeg povjerenika za zaštitu podataka na e-mail gdpr@iteratio.hr kako bismo ih ispravili.

Pravo na zaborav

Ukoliko želite da obrišemo vaše podatke i prestanemo koristiti u svrhe za što ste nam dali privolu, molimo vas da kontaktirate našeg povjerenika za zaštitu podataka na e-mail gdpr@iteratio.hr.

Pravo na ograničenje procesuiranja

Imate pravo tražiti kako procesuiramo vaše podatke. U tom slučaju podatke smijemo zadržati ali ih ne smijemo obrađivati. Ukoliko želite ograničiti obradu vaših podataka molimo vas da kontaktirate našeg povjerenika za zaštitu podataka na e-mail gdpr@iteratio.hr.

Pravo na portabilnost podataka

Moramo vam, na zahtjev, isporučiti vaše osobne podatke koje imamo kako biste ih ponovno iskoristili na jednostavan i siguran način. Molimo vas da kontaktirate našeg povjerenika za zaštitu podataka na e-mail gdpr@iteratio.hr kako biste ostvarili vaše pravo ili dobili daljnje informacije. Isporučiti vam možemo samo podatke koje smo dobili vašom privolom ili kako bismo izvršili ugovornu obvezu.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor u vezi korištenja i obrade vaših podataka. Molimo vas da kontaktirate našeg povjerenika za zaštitu podataka na e-mail gdpr@iteratio.hr kako biste ostvarili to pravo.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Iteratio d.d. ne postupa s vašim podacima na zakonit i siguran način te svoje primjedbe i/ili probleme ne možete riješiti s nama, imate pravo priložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP, www.azop.hr)

Info

ITeRATIO d.d.
Slavonska avenija 24/6
10000 Zagreb

tel: +385 (1) 2371 851
fax: +385 (1) 2371 770

info@iteratio.hr
www.iteratio.hr